Hoe ons energiesysteem er echt voor staat in relatie tot de uitdaging waar zij voor staat, is niet te duiden op basis van de ‘harde feiten’ alleen. Er is meer nodig; vooral een inzicht in de verschillen in belangen is wezenlijk. Wij selecteerden een aantal publicaties die daar meer dan boven gemiddeld inzicht in geven:

essay Jan Paul van Soest – 2011 – klompen in de machinerie - Essay voor het planbureau van de leefomgeving. Bewuste en onbewuste sabotage van de  transitie naar een duurzame energiehuishouding.

Land van Gas en Kolen – Onderzoeksjournalistiek project in het kader van een masterclass van de Groene Amsterdammer.

Studie CE-Delft naar overheidsingrepen in de energiemarkt - Het onderzoek ‘Overheidsingrepen in de energiemarkt’ is uitgevoerd door Ecofys en CE Delft, in opdracht van Eneco en Triodos Bank. In deze studie zijn onder begeleiding van een groep prominente economen en energiespecialisten, de overheidsinterventies op de Nederlandse energiemarkt geïnventariseerd. Daarnaast hebben zij de consequenties voor het speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing gekwantificeerd. Hieruit blijkt dat bedoeld en onbedoeld de overheid het gebruik van energie en fossiele brandstoffen nog altijd sterker stimuleert dan hernieuwbare energiebronnen. Beleid gericht op het verkleinen van prijsverschillen tussen duurzaam en fossiel moet zich dus richten op het uitfaseren van deze steun en vervolgens de resterende ‘onrendabele top’ te overbruggen.

Er is veel te doen om nieuwe verdienmodellen in de energiesector. Data lijken daarbij de heilige graal te zijn. Perikelen rondom de introductie van de slimme meter laten zien dat op dit vlak een onzichtbare machtsstrijd gaande is. Zie de recente kamerbrief over de uitrol van de slimme meter en een publicatie van een bedrijfje dat tegenmacht probeert te organiseren, iNRG Artikel FP Energiekosten fp 02-2014

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Leave a Reply