De hoeveelheid initiatieven die zijn gericht op de incorporatie van het onderwerp energie in het onderwijs is bijna niet te tellen. Op deze pagina volgt een overzicht van ons bekende initiatieven. AgentschapNl poogt via de portal ‘Groen Gelinkt’ alle initiatieven te ontsluiten.

Wij delen de initiatieven in een aantal verschillende categorieën in. Wij stellen het zeer op prijs als u ons laat weten als wij nog initiatieven missen.

Bewustzijnscampagnes – lopend

Eco-schools - Internationaal initiatief, vertaald naar Nederlandse bodem, levert keurmerk op voor scholen. Scholen die zich inspannen voor duurzame ontwikkeling worden via het Eco-Schools programma onderscheiden met de Groene Vlag. Wereldwijd zijn er meer dan 12.900 Groene Vlaggen op 37.900 deelnemende scholen in 63 landen. Deelnemende scholen kunnen een bronzen, zilveren en gouden certificaat. Met het gouden certificaat ontvangt de school dan ook de Groene Vlag en daarmee het keurmerk duurzame school.
EnerGQ / weCARE – weCARE staat voor: ‘we Create Awareness. Reduce Energy’. Het doel van de campagne is om zoveel mogelijk energie te besparen op scholen door het energieverbruik te meten en daar maatregelen tegen te nemen. Het gebruikte meetsysteem is ontwikkeld door het Groningse bedrijf enerGQ.
Frisse Scholen Campagne - door AgentschapNL – het Frisse Scholenproject stimuleerde scholen om minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren.
Groene Generatie – Campagne om duurzaam onderwijs te eisen, website die ontwikkelingen op het gebied van duurzaam onderwijs in de gaten houdt.
Groene voetstappen - Actie in Europese week van de mobiliteit; zoveel mogelijk kinderen gaan lopend of fietsend naar school; ze krijgen dan ‘groene voetstappen’; er zijn werkbladen aan gekoppeld en gedurende een week komt de school daarmee helemaal in beweging. Gekoppeld aan een Europees project dat al sinds 2002 loopt; http://www.zoom-kidsforclimate.eu/
Nederland krijgt nieuwe energie – de stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie (NKNE) zet zich in om de overstap naar schone, betrouwbare en betaalbare energie vanuit de Nederlandse samenleving te versnellen. De stichting agendeert knelpunten die deze overgang belemmeren en ontwikkelt breed gedragen oplossingen. NKNE is een van de initiatiefnemers van het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei
Week van de energierekening – jaarlijks terugkerende campagne van stichting Milieu Centraal waarin aandacht besteed wordt aan energie besparen in huis.
Frisse Scholen – Het Frisse Scholenproject stimuleert scholen om minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het project uit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bewustzijncampagnes – afgerond

License to dig – Om grondroerders te wijzen op de risico’s van onzorgvuldig graven, introduceerde Netbeheer Nederland op 21 mei 2012 samen met Bouwend Nederland de landelijke campagne License to Dig. De campagne liep tot 21 juni 2012.
Scholen sparen energie – de provincie Noord-Holland wilde met dit project een bijdrage leveren aan de educatie op het gebied van klimaatverandering en duurzame energie en bevorderen dat de energiebesparing op scholen daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dit initiatief van kennisprogramma Duurzaam Door liep van 1 april 2005 tot 31 december 2006.
Sjaak zoekt Sjakies – Een bewustwordingsactie waaraan basisscholen in Zeeland meedoen. De actie liep van 21 oktober tot en met november 2013, de website met besparingstips is nog online.
WaterEnergieTwente – de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo en het waterschap Regge en Dinkel bundelden hun krachten in WET, het samenwerkingsverband Water Energie Twente. Met activiteiten vanuit de thema’s Water en Energie probeerde het programma leerlingen en burgers bewust te maken van de rol die ze vervullen voor een prettige duurzame leefomgeving. Het programma liep van januari 2011 tot december 2012

Lespakketten/ programma’s

Energieke Scholen - een lesprogramma waarbij basisschoolleerlingen aan de slag gaan met energie en binnenmilieu om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken.  Energieke Scholen is opgebouwd uit verschillende modules. Door deze modules kan elke school het programma uitvoeren op een manier die past bij de eigen situatie. Zo is er een verkorte versie, werken met een gastdocent, een module over zonne-energie, uitbreiding naar ouders of aan de slag met crowdfunding
Energiegenie – een initiatief van Nuon met informatie voor kinderen die een werkstuk willen schrijven of een spreekbeurt willen houden over energie. Het doel van de website is interesse kweken onder scholieren voor voor de (energie)techniek en een opleiding in techniek. Hieraan gekoppeld zit een lespakket ‘natuurlijk energie’ dat gratis geleend kan worden voor de groepen 1 t/m 8
u4energy – een initiatief van de Europese Unie dat materiaal aanbiedt aan scholen, leraren en studenten, zodat het efficiënt omgaan met energie behandeld wordt in het klaslokaal.
Zon op School – een programma voor alle groepen van de basisschool om te leren over energie en klimaat. Het programma stimuleert scholen in Zeeland en Limburg om energie op te wekken door middel van zonnepanelen. Via het programma kunnen scholen een gratis lespakket aanvragen. Het beheer van de website ligt bij IVN Consulentschap en COS Zeeland
GreenTeam – een team van jongeren (Young Experts) wordt ingezet om voorlichting te geven over duurzaamheid en energie. Stichting SOM Nijmegen verzorgt de workshops en ondersteunt de jongeren bij het organiseren van voorlichtingsactiviteiten

Televisieprogramma’s en kanalen

Green Dream District - een programma waarin kinderen worden gestimuleerd duurzame uitvindingen te doen (National Geographic)
Green Tech – opvolger van Green Dream District (RTL-4)
New Energy TV - een onafhankelijke portal en internetzender die als doel heeft het lange termijn proces naar een duurzame energievoorziening in Nederland in beeld te brengen.  Founding Partners zijn: Roelf van Til Producties en New-Energy Works.
SchoolTV - NTR produceerde items over energie
Televisieprogramma ‘Watt Nu’ - debatprogramma over de toekomst van onze energievoorziening, bij RTL-Z

Samenwerken

Foundation for Environmental Education 

Websites/platforms

Kennisnet / Duurzame school – de Duurzame school is een breed platform van Kennisnet, de publieke ict-partner voor het onderwijs. Binnen het platform vallen verschillende initiatieven:

  • Duurzaam PO – verzameling van lesmateriaal voor het basisonderwijs
  • Duurzaam VO - verzameling van lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs
  • Duurzaam MBO – verzameling van lesmateriaal voor het middelbaar beroepsonderwijs
  • Groene ICT – informatie over het vergroenen van ICT en het gebruik van ICT bij het besparen van energie
  • GroenGelinkt – een informatiesysteem waarop alle natuur- en milieueducatie (NME)-organisaties hun aanbod voor lesmateriaal breed toegankelijk kunnen maken
  • Keurmerk Duurzame school – het keurmerk van kennisnet voor de bruikbaarheid van lesmateriaal

 

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Leave a Reply