Het Energy Consciousness Collective (ECC) is een initiatief dat op een positieve manier de verwondering wil aanwakkeren over veranderingen in ons energiesysteem. Lees meer over onze missievisie en werkwijze.

Groeiend besef 
Energie was decennialang zo goed als vanzelfsprekend en niet belangrijk voor veel mensen. Dit is aan het veranderen. Steeds meer mensen beseffen dat een transitie naar een duurzaam energie-systeem van groot belang is. De reden? Klimaatverandering en eindigheid van fossiele brandstoffen.

Vraag het aan insiders uit de sector, energie-pioniers of energie-rekening betalers: eigenlijk weet iedereen wel dat er op het gebied van energie veel moet gebeuren.

Discussie en apathie
Toch is er veel discussie over wat er moet gebeuren en wie wat zou moeten oppakken. Insiders uit ‘de sector’ voelen zich verantwoordelijk voor het hier en nu én onze energietoekomst. Ze verzanden daarbij onderling vaak in technisch-financiële discussies die voor ‘gewone mensen’ nauwelijks te volgen zijn. Dit leidt tot apathie en afnemend vertrouwen bij zowel ‘gewone mensen’ als bij energiebedrijven en overheidsvertegenwoordigers. Ze vertrouwen elkaar niet.

Een kleine groep ‘energie-pioniers’ pakt ondertussen zelf de handschoen op: verenigd in coöperaties, probeert deze groep lokaal verduurzaming aan te jagen en zo de lokale vitaliteit te vergroten. Dit soort initiatieven weet steeds meer mensen op een lokaal niveau bij energie-initiatieven te betrekken. Eerst als lid om zo goedkoop en collectief de eigen energie in te kunnen kopen, maar al snel vanuit een bredere betrokkenheid. Het onderzoek van AnneMarieke Schwenke schetst deze ontwikkelingen op een krachtige manier: energieke bottom-up in de Lage Landen.

Energietoekomst
Het ECC wil de verwondering over onze energietoekomst verder aanwakkeren; ze wil daarbij een verbindende rol spelen, omdat ze denkt dat ‘insiders’, ‘energie-pioniers’ en ‘energie-belastingbetalers’ elkaar nodig hebben op weg naar een aantrekkelijke, duurzame Nederlandse energietoekomst!

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Leave a Reply