Energie; ik zie het ‘nie’
Cruyff zei ooit: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’. Dit geldt zeker ook voor energie. De relatie tussen de kwaliteit van ons energiesysteem en de kwaliteit van ons leven is iets dat maar weinig mensen door hebben. Het is onzichtbaar, totdat het op begint te vallen:

Energieprijs stijgingen, meer windmolens in het landschap, aardbevingen in Groningen: de laatste jaren wordt energie steeds zichtbaarder. En die zichtbaarheid zal alleen maar toenemen. 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
Maar wat zien mensen dan, als het om energie gaat? Horizonvervuiling; onafhankelijkheid van Russisch gas; een scheur in de muur van hun huis in Noord-Groningen? Of zien ze een kans om geld te verdienen, om hun kinderen zich voor techniek te laten interesseren, om klimaatverandering tegen te gaan?

De wereld is volop in beweging en daarmee groeit het bewustzijn van allerlei mensen dat er nieuwe oplossingen nodig zijn. Oud-denken werkt niet meer, maar wat dan wel? En wat is het nieuwe denken eigenlijk? 

Het ECC wil deze groeiende verwondering verder aanwakkeren en een verbindende rol spelen.

Samen verder spelen
De transitie naar een duurzame energietoekomst vereist een continue afstemming: energie moet betaalbaar blijven, beschikbaar en toch steeds duurzamer worden. Er is meer duurzame energie nodig, maar we moeten ook veel minder energie gaan gebruiken.

Om vooruit te komen in dit lastige ‘trilemma’ is positieve verwondering nodig van alle spelers aan het spel. En die spelers moeten elkaar ook nog eens de bal toe kunnen spelen en samen voor de overwinning gaan.

Geen sinecure. En dat is een understatement. Toch gelooft het ECC dat projecten en initiatieven die de verwondering aanwakkeren over onze energietoekomst een grote bijdrage kunnen leveren. Zeker als deze projecten en initiatieven worden gestart door individuen die het leuk vinden een katalysator voor die verwondering te zijn, door hun eigen ‘zijn’ en ‘doen’.

Het ECC zoekt dan ook naar dit soort individuen: katalysators voor verwondering. En prikkelt deze individuen om voor kruisbestuiving te zorgen tussen ideeën en ervaringen van ‘insiders uit de sector en overheid’, ‘energie-pioniers’ en ‘gewone mensen/ energie-belasting-betalers’.

Lees meer over onze werkwijze en het kruispunt dat Nederland nodig heeft – op zoek naar een nieuw energie-DNA

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Leave a Reply