Het ECC onderneemt en stimuleert projecten en initiatieven die de verwondering aanwakkeren over onze energietoekomst.

Maar hoe dan? 
Wij geloven dat de volgende 3 bewegingen doorslaggevend zijn om verwondering aan te wakkeren:

1. INTEGRAAL PERSPECTIEF. Wij geloven dat een energievraagstuk pas echt gaat leven als dit er voor mensen op een persoonlijke manier toe doet. Vaak worden energie-vraagstukken gereduceerd tot een ‘inspraak-avond’ over de plaatsing van windmolens. Hoe anders zou je eigen betrokkenheid zijn als het op dat moment ging over de duurzame toekomst van jouw wijk? Laat mensen meedenken over het integrale vraagstuk – het probleem en de oplossing – en creëer zo positieve verwondering in plaats van scepsis. Oftewel: van fragmentatie, naar integratie

2. DIALOOG. Wij ervaren dat de energiesector een hoog ‘insider-gehalte’  kent dat plezier ontleent uit discussies over ‘technische of financiële’ waarheden. Naast de wereld van de ‘insiders’ (voor zoverre je daarvan kunt spreken) zijn er andere werelden aan het ontstaan die een mening hebben over ‘energie-uitdagingen’. Denk aan ‘duurzame energie-pioniers’ en ‘energie-belasting-betalers’ met steeds hogere lasten. Verwondering zal groeien als deze werelden elkaar vaker tegenkomen, worden uitgedaagd naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te denken. Oftewel: van discussie naar dialoog

3. ZICHTBAAR. In Nederland is relatief veel onduidelijkheid over allerlei aspecten van ons energiesysteem. Vooral wanneer je ergens dieper in duikt: denk aan nut en noodzaak van de energiebelasting, grootverbruiker-kortingen, teruglever-vergoedingen, import- export van fossiele brandstoffen, etc. Een grotere mate van transparantie kan positieve verwondering aanwakkeren. Het gaat dan om onderliggende structuren en mentale modellen die ten grondslag liggen aan beslissingen over de toekomst van onze energievoorziening. Oftewel: van verborgen naar zichtbaar, als het om onderliggende structuren en mentale modellen gaat. Middels verhalen, onderzoeks-journalistieke projecten en masterclasses.

Toegift – doen is het nieuwe denken!
Verwondering ontstaat ook als meer mensen ‘zelf doen’. Zelf doen leidt tot nieuw denkenDe uitdagingen die Nederland (net als veel landen) kent op het gebied van energie, maatschappij en economie zijn complex en wij willen dan ook zoveel mogelijk ‘doen’ stimuleren, om tot nieuw ‘denken’ te komen! Van dat doen valt zoveel te leren!

Lees hier meer over onze producten en diensten.

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter

Leave a Reply