In het eco-sociaal educatieve systeem van de toekomst leert de leerkracht zijn of haar leerlingen om op een veilige manier
om te gaan met de wereld, de ander en jezelf om zodoende zélf de verandering te kunnen zijn die je wilt zien in de wereld.

Het gaat het erom dat de leerkracht in staat wordt gesteld kinderen te leren:

 • een diepe verbinding aan te gaan met een onderwerp of persoon;
 • een persoonlijke en gezamenlijke identiteit te ontwikkelen;
 • zelf diepgang in kennis van het eigen vakgebied te ontwikkelen maar ook in samenhang met andere disciplines;
 • de eigen motivatie te ontwikkelen om te kunnen en willen leren van jezelf, de ander en de wereld en dit te kunnen vasthouden;
 •  in de verbinding met maatschappelijke thema’s dichtbij en veraf in tijd en plaats betekenisvol te kunnen zijn.

 In het boek Autopoiesis beschrijft Guus Geisen de  context  en het perspectief voor  duurzaam,  betekenisvol  onderwijs,  waarom  het   belangrijk  is  en  hoe  je  het  kunt  realiseren.

Het boek:

 • beschrijft  de  context  voor  duurzaam,  betekenisvol  onderwijs,  waarom  het   belangrijk  is  en  hoe  je  het  kunt  realiseren,  maar  is  geen  pasklaar  antwoord.  Het  is  bedoeld  als   impuls  om  vanuit  cocreatie  lokaal,  regionaal  en  landelijk  te  werken  aan  de  innovatie  van  het   onderwijs.
 • legt  verbindingen  met  nieuwe  concepten  en  kaders  zoals  het  nieuwe  boek   van  Andy  Hagraeves  ‘Professioneel  Kapitaal’  en  de  ‘Five  Minds  of  the  Future’  van  Howard   Gardner.
 • geeft  een  aantal  aanbevelingen  om  het  innovatieproces  te  versnellen:
 1. overheid,  faciliteer  een  nationale  dialoog  over  de  toekomst  van  het  onderwijs  in  de   21ste  eeuw;
 2. start  pilotgroepen  in  het  land  waar  scholen  samenwerken  in  het  realiseren  van  deze   vernieuwing.  Er  zijn  al  legio  voorbeelden  waarin  scholen  de  verantwoordelijkheid   nemen  om  hun  perspectief  op  de  toekomst  concreet  te  maken;
 3. ontwikkel  in  de  PABO  een  alternatieve  route  als  opleiding  voor  de  leerkracht   duurzaam,  betekenisvol  onderwijs  van  de  21ste  eeuw;
 4. SLO  ontwikkelt  een  digitale  versie  van  alle  instructie  van  het  volledige  curriculum.

Over Guus Geisen: 

Guus Geisen heeft als leerkracht en directeur gewerkt in het Speciaal Basisonderwijs. Om meer met de inhoud van onderwijsvernieuwing bezig te kunnen zijn heeft hij vervolgens de overstap gemaakt naar een onderwijsbegeleidingsdienst.

Momenteel is hij als zelfstandig ondernemer gespecialiseerd in innovatie en organisatieontwikkeling en werkt hij samen met zijn partners van IRISZ aan de regionale, landelijke en internationale innovatie van het onderwijs.

Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter